Klabbet logo
Mikael Lundin profilbild

Hej,

Mitt namn är Mikael Lundin och jag är expert på systemutveckling. Min far var systemutvecklare, vilket innebär att jag växte upp kring datorer. Jag började skriva kod vid 12 års ålder och har aldrig slutat.

Jag har tre års universitetsutbildning som Dataingenjör på KTH och jag påbörjade mitt yrkesliv 2007 som systemutvecklare inom .NET.

Sedan dess har jag breddat mig inte bara inom programmering utan också jobbat mycket med kvalitetssäkring, team lead, projektledning och produktägarskap. Jag trivs bäst i en agil miljö som tillåter experimentering.

Efter 14 års arbetslivserfarenhet valde jag att bli frilanskonsult inom mjukvaruutveckling. Jag är också medgrundare till en startup vid namn inCAPS, som arbetar med mjukvaruprodukter.

Tjänster

Mjukvaru­utveckling

Jag har en lång historia av programmering. Jag växte upp med Turbo Pascal, PHP och C, men har arbetat med C# och .NET sedan 2007. Mina senaste uppdrag har varit i Javascript med React i frontend eller nodejs i backend.

Jag är bäst på backend och att utveckla integrationer med TDD, men jag har också en hel del frontenderfarenhet, både i React och old school HTML, CSS och javascript.

Jag kan hjälpa er med

 • Backend
 • C#
 • F#
 • nodejs
 • Frontend
 • React
 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • Episerver CMS
 • Umbraco CMS
 • React Native
 • Shopify
 • Azure

Lösnings­arkitektur

Jag har arbetat med lösningsarkitektur de senaste 10 åren. Det började med tekniskt sälj, men ganska snart hjälpte jag till med arkitektur, planering och att starta upp projekt.

Jag är inte en whiteboardarkitekt, utan jag skriver gärna kod för att testa mina lösningar, och jag testar alltid en teknik på egen hand innan jag rekommenderar den.

Jag kan hjälpa er med

 • Lösningsarkitektur
 • Mentorskap
 • Tekniskt sälj
 • Microsoft Azure
 • DevOps
 • Quality Assurance
 • Due Dilligence
 • Episerver
 • inRiver
 • Contentful
 • Shopify

Projekt­ledning

Jag har arbetat aktivt med projektledning sedan 2013. Jag är en start förespråkare för agil mjukvaruutveckling med en klick av Lean och DevOps. Mitt jobb som projektledare är att möjliggöra för teamet att göra bästa möjliga jobb.

Jag har hållit i en bokklubb kring projektledning och organisationer sedan 2018 där vi läser böcker och diskuterar teorin. De böcker som inspirerar mig mest är Agile Management 3.0, Lean Startup, Get in the Boat, Accelerate och Continuously Digital.

Jag kan hjälpa er med

 • Projektledning
 • Planering
 • Förstudie
 • Kravanalys
 • Workshop
 • Kanban
 • Scrum
 • Lean

Produkt­ägarskap

I mina senaste åtaganden har jag arbetat som produktägare för Fitness24Sevens digiala tjänster och alla de projekt som vi har kört. Jag har lärt mig mycket om produktägarskap och tror starkt på att man behöver en mjukvaruexpert i den rollen för att lyckas. Man kan inte bara förstå affärsverksamheten, utan måste också förstå sig på hur prioritering påverkar utvecklingsteamets output.

På Fitness24Seven lyckades jag lyfta de digitala kanalerna från botten till toppen, trots det väldigt skrala utgångsläget och väldigt begränsade konsulter, tack vare massor av tåga och engagemang.

Jag kan hjälpa er med

 • Upphandling av system & konsulter
 • Tekniska intervjuer
 • Digital strategi
 • Governance
 • Produktutveckling

Erfarenhet

Dataplattform

MKB Fastighets AB, Aug 2023 - Dec 2023

MKB behövde en dataplattform för att lyfta data från sina verksamhetssystem till en datalake och tillgängliggöra det för sina applikationer. Jag tog fram en arkitektur baserat på Microsofts referensarkitektur för Medallion Lakehouse Architecture och implementerade den med Azure Databricks, Azure Data Factory och Azure Datalake. Jag samarbetade med en data scientist som utvecklade datamodeller för fastighetsstruktur som jag implementerade i Databricks med PySpark, skrev integrationer i Python för att hämta ut ritningar från ritningssystemet och användarinformation från Azure AD (Microsoft Entra).

Lösningsarkitekt
Data Engineer
 • Azure
 • Dataarkitektur
 • Medallion Lakehouse Architecture
 • Azure Data Factory
 • Azure Databricks
 • Azure Datalake
 • PySpark

Systemstrategi

MKB Fastighets AB, Aug 2022 - Jun 2023

MKB behövde hjälp med strategi för att accelerera sin utveckling av digitala tjänster. För tillfället hade de spritt ut sitt digitala landskap på många olika produkter, leverantörer och konsulter. Det fanns ingen struktur för att behålla en arkitektuell integritet. Jag skapade en lösningsarkitektur för en digital plattform, en roadmap och guide för att MKB skulle kunna ta kontroll över sin egen digitala utveckling. Jag hjälpte också till i pågående projekt "Mina Sidor", "Parkeringsförstudie" och "Inloggningsplattformen".

Lösningsarkitekt
Projektledare
 • Azure
 • Dataarkitektur
 • Systemarkitektur
 • Förstudie
 • Internet of Things
 • Application Management
 • Azure DevOps
 • IAM

Innehållsstrategi

Fitness24Seven, Feb 2022 - Jun 2022

Fitness24Seven behövde hjälp med sin innehållsstrategi. Information om deras gym var spridd till olika system utan någon master data-hantering. Jag skapade en innehållsstrategi för att säkerställa att alla deras kanaler alltid skall vara uppdaterad med korrekt information. Sedan byggde jag integrationerna mellan deras backend, app, CMS i C# och nodejs. Jag skapade ett administrationsgränssnitt i React för deras master data-hantering.

Lösningsarkitekt
Systemutvecklare
 • Azure
 • nodejs
 • Javascript
 • React
 • Microservice Architecture
 • Azure DevOps
 • C#
 • .NET Core
 • MySql
 • IAM
 • Integrations
 • Umbraco

Biljettsystem

Mälardalstrafik, Aug 2021 - Jan 2022

Jag anlitades för att hjälpa teamet att uppnå en mycket ambitiös deadline och leverera ett biljettsystem åt Mälartåg på 5 månader. Mitt huvudsakliga ansvar var att utveckla mikrotjänster, backofficesystemets React-applikation och att sätta upp produktionsmiljö på Azure. Våra mikrotjänster byggdes huvudsakligen i C# .NET 5 och lanserades med Kubernetes. Vi nådde vår deadline i tid och teamets insats lovordades från kunden.

Lösningsarkitekt
 • Azure
 • nodejs
 • Javascript
 • React
 • Microservice Architecture
 • Azure DevOps
 • C#
 • .NET Core
 • IAM
 • Kubernetes
 • Integrations

Lösnings­arkitekt

Fitness24Seven, Jan 2019 - Jul 2021

Jag anställdes för Fitness24Seven för att deras tidigare strategi att outsourca all mjukvaruutveckling tagit dem till buggiga lösningar som var dyra och svåra att underhålla. Jag tog fram en plan hur vi skulle vända den båten, bli mindre beroende av konsulter och skapa högre kvalitativa lösningar för en lägre kostnad. Under min tid som lösningsarkitekt på Fitness24Seven skapade jag massvis med affärsförslag, varav några ledde till projekt som vi byggde och levererade, som gav mycket värde till organisationen.

Lösningsarkitekt
 • Azure
 • AppCenter
 • Xamarin
 • nodejs
 • Javascript
 • React
 • Serverless Architecture
 • Azure DevOps
 • Contentful CMS
 • Umbraco CMS
 • C#
 • .NET Core
 • F#
 • IAM
 • Operations
 • Technical Writing
 • Onlinebetalning

Produktägare

Fitness24Seven, Jan 2019 - Jul 2021

Min roll som produktägare för de digitala tjänster på Fitness24Seven var mycket mångfacetterad. Jag satte ihop ett utvecklingsteam, styrde upp utvecklingsprocess, supportprocess och skapade en förutsägbarhet i leveranserna. Vi ökade kvaliteten till nästan felfria leveransen och vi ökade releaseförmågan till 92 releaser per år. Jag satte upp en treårsplan och för digital utveckling och förändrade hela synen på systemutveckling från "det kan vi inte" till "yes we can!".

Produktägare
 • Scrum
 • Kanban
 • Postmortem
 • Lean
 • DevOps
 • Building Teams
 • Service Leader

E-shop

Fitness24Seven, Feb 2021 - Jun 2021

Utifrån förstudien på digital försäljning bestämdes det att vi skulle bygga en e-shop för att experimentera med försäljning och nya intäktskällor. Jag satte ihop ett projekt, samlade ett team som arbetade i fyra månader för att leverera en e-shop. Som produktägare fokuserade jag på att skapa förutsättningar för teamet att leverera så mycket värde som möjligt. I min roll som lösningsarkitekt hjälpte jag teamet med de klurigare integrationsbitarna mellan Shopify och affärssystemet. Jag drev också en utvärdering av betalningslösning för den nya e-shoppen för Fitness24Seven.

See project

Produktägare
Lösningsarkitekt
 • Shopify
 • Azure
 • nodejs
 • Javascript
 • C#
 • MySQL
 • Figma
 • Liquid Templates
 • Onlinebetalning

F24S Deals Integration

Fitness24Seven, Aug 2020 - Mar 2021

För att få F24S Deals att fungera med vår medlemsbas skapade vi ett GraphQL-gränssnitt som vår affärspartner kunde integrera med. Jag skapade lösningsförslaget och ledde utvecklingen av APIet.

See project

Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
 • GraphQL
 • Nodejs
 • Azure
 • Serverless Architecture

Digital Sales Prestudy

Fitness24Seven, Okt 2020

I min roll som produktägare för de digitala tjänsterna på Fitness24Seven, fick jag uppdraget att sätta ihop en förstudie för digital försäljning. Vi faciliterade workshopf för att reda ut kraven, gjorde kundundersökningar och satte ihop ett gediget förstudiematerial. Jag gjorde en utvärdering av e-handelssystem, satte upp en backlog och skapade både budget och projektplan.

Lösningsarkitekt
Projektledare
 • Förstudie
 • Systemutvärdering
 • Workshop
 • Projektplanering

Sesame Open App

inCAPS, Aug 2020

Skapade en produkt för att på ett enkelt sätt släppa in den rätte. En moln produkt med en mobil app och IoT-device för att öppna dörrar och skåp.

See project

Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
 • Javascript
 • Websockets
 • Internet of Things
 • nodejs
 • IoT
 • Gantner
 • Java
 • React Native
 • Docker
 • Raspberry Pi
 • Azure
 • IAM

Payment Service Provider Migration

Fitness24Seven, Apr 2019 - Jun 2020

Vår gamla PSP skulle stänga ner och vi behövde migrera alla våra kunder med RCP (recurring card payment) till en ny PSP. Målet var att kunderna inte skulle behöva logga in och förnya sina uppgifter, utan att betalningarna skulle fortsätta fungera med den nya PSPn.

Jobbet innebar att migrera 40 000 krypterade kortuppgifter och göra om dem från källformatet till det format som vår nya PSP behövde.

Lösningsarkitekt
 • OpenSSL
 • Camellia Algorithm
 • ISO 8583

F24SID

Fitness24Seven, Dec 2019 - Apr 2020

För att lösa flertalet problem med medlemsinloggningar och att bygga en platform för framtiden bestämde jag att vi skulle ta fram en autentieringsportal för medlemsinloggningar. Vi använde oss av Azure AD B2C som vår IAM-plattform och integrerade den med våra egna system.

Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
Produktägare
 • Azure AD B2C
 • Azure
 • Serverless Architecture
 • F#
 • IAM
 • Open ID Connect
 • OAuth

Publik webbplats

Fitness24Seven, Aug 2019 - Nov 2019

Ett av de mest akuta problemen på Fitness24Seven var att den publika webbplatsen inte fungerade. Den var långsam, dyr att drifta och omöjlig för redaktörer att skapa innehåll för. Jag tog fram ett affärsförslag för att ersätta den befintliga lösningen med Umbraco CMS som verkade vara en perfekt matchning för Fitness24Seven. Projektet var mycket lyckat och leveransen väldigt uppskattad i verksamheten.

See project

Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
 • Umbraco CMS
 • React
 • C#
 • Javascript

Mina Sidor

Fitness24Seven, Jan 2019 - Aug 2019

När jag började min anställning på Fitness24Seven hade detta projektet redan startat. Det hamnade i en dålig och övergavs av konsultfirman innan det var lanserat. Jag tog in en trogen gammal kollega och tillsammans styrde vi upp lösningen och fick ut den i produktion. Slutresultatet fungerade ganska bra och har gett mycket värde för Fitness24Seven trots projektets svårigheter i början.

Produktägare
Lösningsarkitekt
 • React
 • Contentful CMS
 • Lokalise

Stratiteq Masterclass

Stratiteq, Mar 2018 - Dec 2018

Jag fick uppdraget att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram åt Stratiteq för att se till så att vår kompetens hålls aktuell. Jag tog fram materialet för Masterclass och drev mentorsprogrammet i ett par omgångar.

Mentor
 • C#
 • .NET Core
 • TDD

Resurs­planering

Securitas, Aug 2018 - Dec 2018

Jag hoppade in i ett team för att hjälpa till med ett resursplaneringsverktyg åt Securitas. Projektet hade redan pågått i flera år och vi fokuserade på features som skulle möjliggöra lansering till fler marknader.

Systemutvecklare
 • WPF
 • TSQL
 • SQL Server

Publik webbplats

Rowico, Dec 2017 – Maj 2018

Jag hoppade in i det här projektet för att hjälpa till att färdigställa och få ut det i produktion. Rowicos webb är en B2B e-handel byggd på Episerver CMS och Episerver Commerce. Produkteninformationen integrerades från InRiver PIM och produktlistningarna indexerades med Episerver Find.

Se projekt

Systemutvecklare
 • Episerver CMS
 • Episerver Commerce
 • Episerver Find
 • InRiver PIM
 • C#

Publik webbplats

Fitness24Seven, Aug 2017 – Okt 2017

Mitt jobb var att skapa en lösningsarkitektur för webben, utveckla backend och sätta upp DevOps med TeamCity och Octopus Deploy i Azure. Gränssnittsapplikationen utvecklades med javascript, React kopplat till Contentful CMS.

Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
Projektledare
 • Javascript
 • React
 • Redux
 • Nodejs
 • Contentful CMS
 • Azure
 • DevOps

Episerver Salesforce CRM Connector

Novartis Pharma AG, Okt 2016 – Mar 2017

Med min tidigare erfarenhet av Novartis, fick jag uppdraget att integrera deras extranet "Medhub" med användarprofiler i Salesforce. En av utmaningarna var att validera att användaren var en läkare, vilket skiljer sig mycket mellan de olika marknaderna Danmark, Australien och Malaysia som vi för tillfället implementerade.

Systemutvecklare
 • Episerver CMS
 • Salesforce CRM
 • C#

System­integration

Arla Foods A/S, Mar 2017

Hjälpte Arla med en integration mellan deras B2B Shopify till shipping partner för fulfillment. Detta gjordes som en Azure App Service med WebAPI som triggades genom Shopify webhooks.

Systemutvecklare
 • Shopify
 • REST
 • SOAP
 • Azure
 • C#

System­integration

Blink TV, Okt 2016 – Dec 2016

I projektet anpassade vi befintlig VOD-tjänst för SFAnytime för ett företag i Malaysia för att skapa en pay-per-view videotjänst. Vi bytte videotjänst till Ooyala och betalprovider till Cleeng. Mitt jobb var att utveckla dessa integrationer tillsammans med utvecklare i Stockholm och Sydney.

Systemutvecklare
 • C#
 • TDD
 • Cleeng
 • Ooyala

Online Sales

Kinnarps, Apr 2016 – Sep 2016

Jag hjälpte till att starta ett e-handelsprojekt för Kinnarps. Tidigare hade de inte haft någon onlineförsäljning alls, och ville nu få upp en pilot för att utvärdera konceptet. Jag satte upp Episerver CMS, CI/CD-processer och arbetade tillsammans med teamet de första sprintarna så att de kunde komma igång med lösningen och arkitekturen.

Det blev också mitt jobb att implementera ElasticSearch i Episerver för att snabba upp produktlistning och sökning. Pilotprojektet gick live 16 September 2016.

See project

Lösningsarkitekt
 • Episerver CMS
 • Storm Commerce
 • ElasticSearch
 • DevOps
 • Scrum

Förstudie intranät

IF försäkring, Apr 2016 – Sep 2016

Vi tog fram en förstudie hur det skulle gå till att flytta intranätet för IF Skadeförsäkring från Domino Notes till Episerver CMS. Förstudien fokuserade på hur Episerver CMS kunde uppfylla IFs funktionella krav och huruvida man skulle kunna flytta det befintliga intranätet på 100 000 sidor till Episerver.

Lösningsarkitekt
 • Episever CMS
 • Domino Notes
 • Förstudie

Green Web Framework

Lantmännen, Mar 2015 – Jun 2015

Med Doggy och AXA hade vi skapat innehållsramverk och bevisat för Lantmännen att konceptet med enterpise CMS skulle kunna tillämpas på hela organisationen.

Mitt jobb var att utveckla konceptet för Lantmännen, sätta arkitektur, processer och en governancemodell.

Se project

Lösningsarkitekt
 • Episerver CMS
 • DevOps

AXA

Lantmännen, Feb 2015 - Maj 2015

Vi byggde vidare på ramverket vi skapat för Mjau, Doggy & Bozita för att skapa tre nya webbplatser.

Målet var att snabbt få upp den danska webbplatsern för att användas i en nationell kampanj. För Sverige och Norge var det att skapa snygga och kostnadseffektiva webbplatser.

Se projekt

Lösningsarkitekt
Systemutvecklare
 • Episerver CMS
 • DevOps
 • Scrum

Mjau, Doggy, Bozita

Lantmännen, Mar 2015 – Jun 2015

I det här projektet skapade vi ett enterprise CMS med 3 st webbplatser på Episever.

Målet var att kunna skapa webbinnehåll på ett kostnadseffektivt sätt som gick att återanvända mellan olika siter. Både för att minska kostnaderna men också för att öka kvaliteten.

Lösningsarkitekt
Systemutvecklare
Projektledare
 • Episerver CMS
 • DevOps
 • Scrum

Testing with F#

PACKT, Aug 2014 – Feb 2015

Jag blev kontaktad av förläggaren PACKT för att skriva en bok om Testning i F#. Det tog ca 6 månader att skriva boken som handlar om hur man skriver enhetstester, integrationstester och funktionstester i F#; hur man använder F#-verktyg som FsUnit, Canopy och TickSpec för att exekvera dina tester.

Jag gjorde också ett extra kapitel om property-based testing som gavs ut i efterhand med den digitala utgåvan.

Se projekt

Författare
 • F#
 • TDD
 • Technical Writing
 • Property-based Testing

Single Sign On

Novartis Pharma AG, Aug 2014 – Okt 2014

I det här projektet utvecklade vi en SSO-lösning åt Novartis och DigiOne. Med den lösningen kunde man logga in på flera av Novartis siter med olika identiteter. Mitt jobb var att konsolidera både identity providers och användarnas identiteter så att en inloggning fungerade på många webbplatser. Utmaningarna låg i att få OpenID, SAML2 och Kerberos att samspela med Novartis IAM-plattform.

Lösningsarkitekt
Systemutvecklare
 • Episerver CMS
 • OpenID
 • SAML
 • IAM

Farma­ceuticamente

Novartis Pharma AG, 2014

I det här projektet byggde vi en B2B-site för Novartis Spanien, där spanska apotek skulle kunna beställa medicin för att fylla på sina lager. Projektet var problematiskt från början på grund av att vi använde en beta-version av Episerver Commerce. En av utmaningarna var att bygga stöd för flera lagerställen, när Episerver Commerce bara tillät ett enda.

Lösningsarkitekt
Systemutvecklare
 • Episerver CMS
 • Episerver Commerce
 • DevOps

DigiOne Application Platform

Novartis Pharma AG, 2013 – 2014

Novartis har behov av att skapa många webbplatser åt alla sina varumärken och länder. För att konsolidera detta och minska kostnaderna utvecklade vi en plattform för att hantera just det problemet. Utmaningen låg i att få de olika kraven från olika intressenter och länder att mappa mot en och samma plattform.

Lösningsarkitekt
 • Episerver CMS
 • Episerver Commerce
 • DevOps

Kundtjänst­klient

Adressändring, 2013

Projektet gick ut på att byta ut Svensk Adressändrings kundtjänstklient mot något som skulle fungera smidigare för kundtjänstagenterna och spara tid på varje samtal. Vi byggde en Windows WPF-applikation som vi kopplade till ett SOAP API. Vi byggde hela lösningen som en behållare med plugins där vi enkelt kunde lägga till nya moduler dynamiskt.

Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
Projektledare
 • C#
 • WPF
 • WCF
 • Scrum
 • TSQL
 • SQL Server

Publik webbplats

Adressändring, 2009 – 2011

Vi byggde en ny webbplats för Svensk Adressändring för beställning av deras tjänster. Vi centraliserade all logik i ett API som vi kopplade N2 CMS och gränssnittet till. Projektet drevs enligt Scrum och levererades efter 7 månader.

Utmaningen med projektet var affärsreglernas höga komplexitet och att göra det enkelt för användaren.

Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
Projektledare
 • N2 CMS
 • SQL Server
 • C#
 • NHibernate
 • Online Payment
 • SOAP

fluiditiy .nonstop

Axflow, 2009

Vi skapade en kampanjsida för Axflow som skulle användas på en konferens. Målet var att skapa scenarier som kunder skulle kunna känna igen och därmed generera leads. En kollega utvecklade Flash-applikationen och jag gjorde backend och redaktörsupplevelsen i Episerver där man dynamiskt kunde annotera bilder med ikoner och texter.

Systemutvecklare
 • Episerver CMS
 • Flash
 • ImageVault

Filmbutiken

Boxer, 2009

I det här projektet byggde vi ett webbgränsnitt för Boxers filmutbud. Utmaningarna var att consolidera filmdata från flera olika källor och presentera det i samma gränssnitt. Den huvudsakliga integrationen var med SF Anytime.

Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
 • ASP.NET
 • SOAP

Online­betalning

SATS, 2009

Mitt uppdrag var att bygga ut SATS webbsida med onlinebetalning för att bli medlem online. Den största utmaningen var att implementera prislogiken som varierade utifrån flera parametrar.

Lösningsarkitekt
Systemutvecklare
 • Episerver CMS
 • PayEx

Publik webbplats

SATS, 2008

I det här projektet implementerade vi en publik webbsida för SATS i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Varje gym hade sin egen sida och vi arbetade mycket med SEO för att uppnå hög hittbarhet.

Systemutvecklare
 • Episerver CMS

Intranät

SATS, 2008

Vi byggde ett intranät åt SATS i Episerver CMS. Utmaningen låg i att propagera nyheter från landsnivå till regioner och hela vägen ner till gym. Vi integrerade också med SATS ERP för medlemsinloggning, och lastbalancerade över två fysiska servrar.

Systemutvecklare
 • Episerver CMS

Publik webbsida

SAFE Education, 2008

Vi skapade en publik webbsida åt SAFE education, ett systerbolag till SATS. Målet var att skapa en webbsida för att göra det lätt för kunderna att boka in sig på utbildningar. Min roll var som teknisk projektledare för en gränssnittsutvecklare och en backendutvecklare. Jag utbildade också kundens redaktörer hur de skulle administrera sin nya webbplats.

Projektledare
 • Episerver CMS

Publik webbplats

Axflow, 2008

I det här projektet byggde vi en koncernsida åt Axflow och 20 stycken landswebbar. Utmaningen var att bygga 20 språkversioner på Episerver CMS. Varje sida skulle ha sina egna nyheter, produkter och tjänster, samtidigt som det skulle göras enkelt för redaktörerna.

Systemutvecklare
 • Episerver CMS
 • Navision

Online­betalning

Adressändring, 2007

Projektet gick ut på att lägga till onlinebetalning som betalningsmetod för Adressändrings tjänster. Utmaningen var att refaktorera den befintliga koden för att att göra det möjligt att integrera betalningen i lösningen.

Systemutvecklare
 • Flowserver
 • ASP.NET
 • Goyada
 • Onlinebetalning

Tillgänglighets­kalender

Kalendern visar när jag är tillgänglig för nya uppdrag.

 • juli

 • aug.

 • 15:ev2921:a
  Fullbokad
 • 22:av3028:e
  Fullbokad
 • 29:ev314:e
  Fullbokad
 • 5:ev3211:e
  Fullbokad
 • 12:ev3318:e
  Fullbokad
 • 19:ev3425:e
  Fullbokad
 • aug.

 • sep.

 • okt.

 • 26:ev351:a
  Fullbokad
 • 2:av368:e
  Fullbokad
 • 9:ev3715:e
  Fullbokad
 • 16:ev3822:a
  Fullbokad
 • 23:ev3929:e
  Fullbokad
 • 30:ev406:e
  Fullbokad
 • okt.

 • nov.

 • 7:ev4113:e
  Fullbokad
 • 14:ev4220:e
  Fullbokad
 • 21:av4327:e
  Fullbokad
 • 28:ev443:e
  Fullbokad
 • 4:ev4510:e
  Fullbokad
 • 11:ev4617:e
  Fullbokad
 • nov.

 • dec.

 • 18:ev4724:e
  Fullbokad
 • 25:ev481:a
  Fullbokad
 • 2:av498:e
  Fullbokad
 • 9:ev5015:e
  Fullbokad
 • 16:ev5122:a
  Fullbokad
 • 23:ev5229:e
  Fullbokad

Kalendern uppdaterades 16 juli 2024